Img
นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ กังสวิวัฒน์

ปัจจุบันวิชาการเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเราก็ให้ความสำคัญ ถ้าพื้นฐานวิชาการดีก็จะทำให้สามารถเรียนต่อได้เด็กไม่มีปัญหาทางด้านการเรียน รร ได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดกับน้องซัน ทั้งพูดไม่ค่อยชัด ด้วยเวลาเพียงเทอมเดียว น้องซันก็สามารถพูดได้ อย่างปกติ

img