Cloud

ติดต่อเรา

Contact US

โปรดติดต่อเรา

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง ทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้ทางโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการวางรากฐานการศึกษาให้กับ บุตรหลานของท่าน 

โทร. 095-532-5333
FB : fb.com/MotherOfJusticeKindergarten
Mail: mjkschool@hotmail.com
Web: www.mjk.ac.th