Img
คนเก่งของเรา

น้องจีนได้ไปสอบเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญผลสอบออกมาปรากฎว่า

น้องจีนและคุณพ่อคุณแม่ทำคะแนนรวมได้ดีมาก ติด top 10

ของนักเรียนที่ไปสอบทั้งหมด

คะแนนเต็ม 100 น้องจีนทำได้ 96 คะแนน

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

ได้ฝากคำชมมาถึงทางโรงเรียนว่า

“โรงเรียนนี้สอนเด็กดีจริงๆ เพราะน้องจีนสอบได้เกินเกณฑ์ทุกด้าน” 
ขอบคุณคุณแม่น้องจีนมากๆค่ะ

ที่นำเรื่องน่ายินดีมาแบ่งปันให้กับทางโรงเรียน -/\-

สิ่งเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในกำลังใจให้คณะครู

โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรมตลอดไปค่ะ

img