Img
น้องจีนสอบติด top 10

น้องจีนได้ไปสอบเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญผลสอบออกมาปรากฎว่า
น้องจีนและคุณพ่อคุณแม่ทำคะแนนรวมได้ดีมาก ติด top 10
ของนักเรียนที่ไปสอบทั้งหมด
คะแนนเต็ม 100 น้องจีนทำได้ 96 คะแนน
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
ได้ฝากคำชมมาถึงทางโรงเรียนว่า
“โรงเรียนนี้สอนเด็กดีจริงๆ เพราะน้องจีนสอบได้เกินเกณฑ์ทุกด้าน”
ขอบคุณคุณแม่น้องจีนมากๆค่ะ

img